Vastgoednieuws

Woonbonus SPECIAL

Woonbonus SPECIAL

Eindelijk duidelijkheid: dit weten we vandaag over de afschaffing van de woonbonus na het overleg met het kabinet Diependaele

Vorige week gaf het CIB meer uitleg over wat er op dat moment geweten was over de afschaffing van de woonbonus en de compensatie via lagere registratierechten. Centraal stond de brief die het CIB, vlak na de publicatie van het regeerakkoord, overmaakte aan minister Diependaele. Die brief kaartte een resem vragen aan, die hoogdringend beantwoord moesten worden. Het ging dan onder meer over de kwestie van inwerkingtreding (ijkpunten), de modaliteiten, de bestaande contracten, …

Zoals wellicht gemerkt, is dit verhaal de afgelopen week van dag tot dag en soms zelfs van uur tot uur verder geëvolueerd. Na een interventie via de pers (De Tijd, VTM & De Zevende dag, ...) kregen we van minister Diependaele en minister-president Jan Jambon de garantie dat geen enkele koper voor zowel de woonbonus als de verlaagde registratierechten uit de boot zou vallen. Vraag bleef evenwel hoe men dit concreet zou maken.

Om deze en andere kwesties uit te spitten werd CIB Vlaanderen afgelopen donderdagnamiddag uitgenodigd voor een overleg op het kabinet van minister Diependaele. Als resultaat van dit overleg kan het CIB nu de volgende vragen definitief beantwoorden:

Met de minister werd afgesproken om de communicatie af te stemmen met de officiële duiding vanwege de regering en de administratie (VLABEL), die hier terug te vinden is. De officiële richtlijnen vanwege het kabinet en VLABEL zijn de gezaghebbende bron, op basis waarvan je met absolute zekerheid je klanten, potentiële kopers, … kan informeren.

Wat is nu het verdere proces? De grootste vragen lijken uitgeklaard. Van zodra het CIB ergens meer nieuws raapt of belangrijke vragen binnen krijgt, zal het CIB de leden uiteraard prioritair informeren. Belangrijkste volgende moment zal zijn wanneer we over de decreetsontwerpen beschikken. Het CIB gaat er van uit dat er geen extra addertjes onder het gras zullen zitten, maar dat betekent niet dat er niet nog ergens iets kan wijzigen dat relevant is voor onze sector.

De CIB studiedienst blijft het dossier op de voet volgen en houdt je op de hoogte van alle verdere ontwikkelingen. Houd dus zeker hun nieuwskanalen en sociale media in de gaten!

Voorwaarden 7% tarief

Om voor de compensatie in aanmerking te komen, is het cruciaal dat de kopers voldoen aan de voorwaarden voor het gunsttarief voor de aankoop van de enige gezinswoning (nu 7%; straks 6%). Buiten mogelijk een beperkte aanpassing rond een geërfde woning en de tolerantie van het causaal verband zullen die ongewijzigd blijven. Een integrale toelichting bij deze voorwaarden kan je terugvinden in de syllabus ‘Het Vlaams verkooprecht’ op CIBweb.be, op pagina’s 22 tot en met 32.

Bron: cibweb.be

Delen