Hoeveel bonus krijg je met de woonbonus?19 december 2017

Wat voorafging aan de huidige woonbonus
De woonbonus zag het levenslicht in 2005, waar mensen die een lening tussen januari 2005 en eind 2014 afsloten een basisbedrag van 2.280 euro konden inbrengen. De eerste tien jaar van hun hypotheek kwam er 760 euro bij. Voor een gezin van minstens drie kinderen ten laste kwam er 80 euro bij op voorwaarde dat er 3 kinderen ten laste zijn op 1 januari na het jaar waarin de lening werd aangegaan. De verhoging verviel wel indien men een tweede woning kocht. Van dat totaalbedrag betrof de belastingsvermindering minstens 30% en maximaal 50%.

In 2015 veranderde de woonbonus, waar het basisbedrag daalde naar 1.520 euro. Ook het fiscale voordeel veranderde en werd vastgesteld op 40%. De voorwaarde tot 2015 was dat het ging om hun enige en eigen woning. Let wel, de gehele berekening is per persoon, indien je als wettelijk samenwonend of getrouwd koppel je hypothecaire lening aangaat.

Woonbonus sinds 2016
Begin 2016 veranderde de woonbonus opnieuw en geldt er in het Vlaams Gewest een ‘geïntegreerde woonbonus’, een samensmelting van drie bestaande Vlaamse belastingverminderingen voor de eigen woning. De korf voor die elke belastingsplichtige vandaag kan inbrengen is exact dezelfde als de verlaging uit 2015, alleen is er nu een verschil dat het niet enkel de enige én eigen woning hoeft te zijn. De woonbonus geldt dus ook voortaan voor de tweede, derde en verdere woning.

Bron: www.zimmo.be / Vlaanderen.be Overzicht nieuws