Bijna-Energie-Neutraal (BEN)

Wie vandaag de dag een woning of appartement bouwt, zal moeten voldoen aan de wettelijke EPB-eisen. EPB staat voor Energie Prestatie en Binnenklimaat.

De norm van EPB –eisen zijn afhankelijk van het tijdstip wanneer de vergunning werd ingediend.


VOOR BOUWAANVRAGEN VANAF 1 JANUARI 2015 :

Idylia gaat nog een stap verder dan de opgelegde norm E60 met minimumaandeel hernieuwbare energie of E54 zonder hernieuwbare energie. Indien u ervoor kiest om met ons uw woning te bouwen, dan kan u er zeker van zijn dat uw woning voldoet aan E54. Indien gewenst werken wij uw woning af naar een ‘BEN-woning’, Bijna Energie Neutrale woning of naar een lage-energiewoning. Onze CASCO woningen zij hier alvast op voorzien. Onze ervaring leert ons dat het investeren in photo-voltaïsche zonnepanelen, een warmtepomp of een zonneboiler vaak al voldoende is om recht te hebben op premies, opgelegd door de overheid.

• 50% korting op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E40 en dit gedurende 5 jaar.
• 100% korting op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E30 en dit gedurende 5 jaar. (BEN-woning)
• Eenmalige E-peil premie bij een E-peil vanaf E30 of lager : 1800 euro voor een woning + 50 euro per E-peil punt lager dan E30 (BEN-woning)


VOOR BOUWAANVRAGEN VANAF 1 JANUARI 2016 :

De norm vanaf 2016 bedraagt E50 met een minimumaandeel hernieuwbare energie. Indien u ervoor kiest om met ons uw woning te bouwen, dan kan u er zeker van zijn dat uw woning klaar is voor de Europese richtlijn EPB 2021. Indien gewenst werken wij uw woning af naar een ‘BEN-woning’, Bijna Energie Neutrale woning of naar een lage-energiewoning. Onze ervaring leert ons dat het investeren in photo-voltaïsche zonnepanelen, een warmtepomp of een zonneboiler vaak al voldoende is om recht te hebben op premies, opgelegd door de overheid.

• 50% korting op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E30 en dit gedurende 5 jaar.
• 100% korting op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E20 en dit gedurende 5 jaar. (lage-energiewoning)
• Eenmalige E-peil premie bij een E-peil vanaf E20 of lager : 2300 euro voor een woning + 50 euro per E-peil punt lager dan E20 (lage-energiewoning)

 
BEN logo (definitief)

Extra info hieromtrent te vinden via volgende link : http://www.energiesparen.be/epb/welkeeisen